cankered سرگرمی سرگرمی بیا تو بخندیم

cankered: سرگرمی سرگرمی بیا تو بخندیم کارتون منتخب روز

گت بلاگز کارتون منتخب روز جریمه 300 هزار تومانی جهت بوق زدن/ کارتون روز

براساس قانون بوق زدن بی مورد جریمه داشته و باید وسیله نقیله بین 100 تا 300 هزار تومان جریمه شود!

جریمه 300 هزار تومانی جهت بوق زدن/ کارتون روز

براساس قانون بوق زدن بی مورد جریمه داشته و باید وسیله نقیله بین 100 تا 300 هزار تومان جریمه شود!

بوق زدن ممنوع است

جریمه جهت بوق زدن و ایجاد آلودگی صوتی

جریمه 300 هزار تومانی جهت بوق زدن/ کارتون روز

عبارات مهم : سرگرمی

گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: Farsnews.com

واژه های کلیدی: سرگرمی | سرگرمی | بیا تو بخندیم | کارتون منتخب روز |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz